Třída 1.C‎ > ‎Český jazyk‎ > ‎1.ročník‎ > ‎

Genetika odkazy

Průpravné období
 1. Pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky (soubor pdf) a k nim metodika (Společně to dokážeme)
 2. Grafomotorika - pracovní listy, pohybové hry (slovensky)
 3. 40 stran pracovních listů s říkankami k rozvoji grafomotoriky (pdf)
 4. Sovičkové úkoly pro bystrá očka - rozvoj zrakového vnímání (Rvp)
 5. Skákačka - k orientaci řádek x sloupec, určování počáteční hlásky slov (Veselá chaloupka)
 6. Obrázková abeceda - kruh s obrázky k určování náslovné hlásky
 7. Stínohra - kartičky s obrázky a jejich stíny, možno použít obrázky i k náslovné hlásce a hláskování slov (Rvp)
 8. Nápady pro Aničku - pracovní listy
 9. Hra Dobble pro rozvoj zrakového vnímání - zjednodušená varianta (Šikulíci)
 10. Obrázky k určování počáteční hlásky ve slovech (Dětské stránky)
 11. Co na obrázek nepatří - prezentace (Rvp)
 12. Spoj dvě slova začínající stejnou hláskou (Dětské stránky)
 13. Spojovačka - počáteční hláska 2 (Dětské stránky)
 14. Spojovačka - začáteční písmena (Dětské stránky)
 15. Spojování slov se stejným počátečním písmenem (Na Rovině)
 16. Vybarvi obrázky, pokud v nich danou hlásku slyšíš - omalovánky celé abecedy bez háčků 
Svět písmen
 1. Přiřazování počátečního písmene k obrázkům (Dětské stránky)
 2. Spojovačka - začáteční písmena (Dětské stránky)
 3. Abeceda - přiřazování obrázku k písmenu (Pro Štípu)
 4. Trénujeme pozornost - hledej stejná písmena (Dětské stránky)
 5. Čím ta slova začínají? (Dětské stránky)
 6. Obrázek a počáteční písmeno (Na rovině)
 7. Vyber k obrázku první písmeno ve slově (Pro Štípu)
 8. Přiřazování - obrázek a počáteční písmeno (Na rovině)
 9. Počáteční písmeno ve slově - přiřazování (Na rovině)
 10. Malujeme abecedu - omalovánky k písmenům (Dětské stránky)
 11. Psaní písmen - k zalaminování a psaní fixem nebo jako pracovní list (Rvp)
 12. Písmena jako závodní dráha pro auta (Playdoughtoplato)
 13. Karty s písmeny - provlékání tkaničky (Playdoughtoplato)
 14. Předlohy písmen k modelování, obtahování, vybarvování, lepení papírové mozaiky ... (Kiboomukidssongs)
 15. Obrysy písmen (Na rovině)
 16. Omalovánky - ukrytá písmena (Omalovánky)
 17. Omalovánky - ukrytá písmena (naše dětičky)
 18. Omalovánky - ukrytá písmena 2 (Eeading-with-kids)
 19. Předlohy k psaní písmen různých velikostí (Themeasuredmom)
 20. Pracovní listy k vyvození některých písmen (Dumy)
 21. Čím slova začínají (dětské stránky)
 22. Námět na výrobu knihy s písmeny (krokotak)
Svět slov
 1. Čtenářské tabulky (Veselá chaloupka)
 2. Klávesnice na vyťukávání slov (Veselá chaloupka)
 3. Slovo a obrázek - prezentace (Dumy)
 4. Prezentace - tvorba slov k obrázku (rvp)
 5. Přiřazování slova k obrázkům (Dětské stránky)
 6. Vyber slovo k obrázku (Na rovině)
 7. Výběr slova k obrázku 2 (Na rovině)
 8. Psaní a čtení slov (Na rovině)
 9. Skládáme slova (Dětské stránky)
 10. Pořadí písmen ve slově
 11. Slova ze 3 písmen a vějíře
 12. Záměna písmen ve slovech (Dětské stránky)
 13. Prezentace - doplň písmena ve slově (rvp)
 14. prezentace - skládání slov z písmen (rvp) 
 15. Hrátky s písmeny (Dětské stránky)
 16. Hádej slova - doplňování písmen do slov, spojování obrázku a slova
 17. Hra se slovy - Dávám pozor na písmenka (RVP)
 18. Obrázkové křížovky
 19. Jednoduchá křížovka (Dětské stránky)
 20. Zapíšeš slova psaná pozpátku? (Dětské stránky)
 21. Auto - tvoření rýmů ke slovům
 22. Domino a pexeso
 23. Čtení jednoduchých slov - domino
 24. Domino - čtení slov (Dumy)
 25. Domino
 26. Čtení slov - harmonika
 27. Obrázkové skládačky slov
 28. Dejte slova dohromady - ovoce (Dětské stránky)
 29. Učíme se číst - hry s kostkou
 30. Slož slovo - přeházená písmena, přiřazování obrázku ke slovu
 31. Jména dětí - čertíci - slož z písmen (Dětské stránky)
 32. Která zvířátka spolkl had - hledej slova (Dětské stránky)
 33. Které slovo do řady nepatři
 34. PL  - ve slovních hadech najdi názvy částí těle, zeleniny a zvířat (pdf)
 35. Obrázkové hádanky - děti přiřadí k obrázku počáteční písmeno, takto jim vznikne nové slovo
 36. Obrázkové křížovky (rvp)
 37. Křížovky - zima, Vánoce (Pro Štípu)
 38. Hledej slova - podzim, Halloween (Pro Štípu)
 39. Hledej slova - Vánoce (Pro Štípu)
 40. Osmisměrka plná hraček (Dětské stránky)
 41. Pexeso - rýmy 
 42. Loto - k obrázku zvířete přiřaď jeho název
 43. Vějíře - pořadí písmen ve slově
 44. Vějíře - slovní skládačky (rvp)
 45. Další sada vějířků
 46. Třísložkové karty - skládání slov
 47. Slovní fotbal se slovy (rvp)
Svět příběhů
 1. Úkoly pro prvňáčky
 2. Popletené věty
 3. Složte dohromady části vět (Dětské stránky)
 4. Malované čtení o Tomášovi (Dětské stránky)
 5. Společné slovo  - pro šikovné čtenáře (Dětské stránky)
 6. Doplň přirovnání - pro šikovné čtenáře (Dětské stránky)
 7. Co má kdo k snídani - pro šikovné čtenáře (Dětské stránky)
 8. Vyber správnou větu - prezentace.
 9. Najdi správný obrázek - prezentace.
 10. Krátké příběhy - čtení vět - prezentace
 11. Čtení slov s dě, tě, ně - prezentace
 12. Čtení bě, pě, vě - prezentace
 13. Čtení di-ti-ni - prezentace
 14. Skládání slov di, ti, ni - slovní knížky
 15. Skřítek Musík - časová posloupnost
 16. Kocour Tom - čtení s porozuměním (dětské stránky)
 17. Hledání zakončení vět - rozstříhané věty
 18. Přiřazování vhodné věty k obrázkům
 19. Krátké povely - čtení s porozuměním
 20. Jaké zvíře - přiřaď větu k obrázku, čtení s porozuměním
 21. Čtení se zvířátky - přiřazování vět k obrázkům
 22. Opis slov a vět velkými tiskacími písmeny
 23. Čteme obrázkové říkanky (Pro Štípu)
 24. Známé české pohádky velkými tiskacími písmeny s nádhernými ilustracemi Sylvy Francové (na další pohádku překliknete pomocí šipek vpravo dole)
 25. Tajenky a básničky (Pro Štípu)
 26. Čti, kresli a povídej  - pracovní listy (placené, cena 38 K4, autor Mgr. Magda Málková)

Svět malých písmen
 1. Velká a malá tiskací písmena bez háčků v jablíčcích (nutná registrace)
 2. Velká malá písmena s obrázkem - zalaminovat a přestřihnout na polovinu k přikládání velkého a malého písmene
 3. Co k sobě patří - přiřazování dvojic slov
 4. Kolíčkové kartičky
 5. Spojovačka písmenek (malé a velké písmeno) Dětské stránky
 6. Co kdo dělá - najdi vhodná slova do vět
 7. Úkoly ke splnění na kartičkách - čtení s porozuměním
 8. Jazykolamy na kartičkách
 9. Skládání příběhu ze slov - čtení s porozuměním
 10. Slož věty ze slov
 11. Hádej, hádej, hadači (Dětské stránky)
 12. Hledáme zakončení vět - rozstříhané věty
 13. Najdi pravdivou větu
 14. Hranice slov v písmu - soubor pracovních listů (pdf)
 15. Jaký motýl - přiřaď větu k obrázku, čtení s porozuměním
 16. Diagnostická prověrka čtení s porozuměním
 17. Čtení s porozuměním a náprava čtení - pracovní listy (zkola)
 18. Čtení s porozuměním - ZŠ Žabčice
 19. Čtení s porozuměním - ZŠ Sloup
 20. Čtení s porozuměním (obrázek a odpověď) - Pro Štípu
 21. Klauni - čtení s porozuměním, skládání příběhu (RVP)
 22. Čtení pro prvňáky - U nás doma (RVP)
 23. Čtení pro prvňáky - O chytré andulce (RVP)
 24. Vyhledej rostliny v osmisměrce
 25. Na louce - vyhledej rostliny a živočichy
 26. Na poli - vyhledej názvy rostlina živočichů
 27. U vody a ve vodě
 28. Povolání
 29. Další pracovní listy na propojení malých a velkých tiskacích písmen 
 30. Čtení s porozuměním - pracovní listy (lacené: cena 25 Kč, autor Mgr. Magda Málková)


Comments