Třída 2.B


Atletika pro děti - zde

Třídní schůzky (duben) - zde

Třídní schůzky - zde

foto 2. třída

Malý stavitel - zde

Malý architekt - zde

Deskové hry - zde

Masopust - zde

Krmení pro ptáčky - zde

Hopsárium - zde

Vánoční besídka - zde

Jablíčkový den - zde

Helloweenské učení - zde

Bruslení 3 - 4 - zde

Výlet Praha - zde

Dílna čtení - zde

Učení venku + tablety - zde

Bruslení 2 - zde

Pyžamový den - zde

Čtenářská dílna - zde

Draci - zde

Bruslení - zde

Den s pohádkou - zde 

První dny v lavici 2.tř. - zde

Skok do 2. třídy - zdeHRY NA PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

Český jazyk - zde, zde,   zde ,  zde, zde, zde

Matematika -  zde, zde, zdezde, zde nové  - zde, zde, zde, zde, zde


...........................................................................................................

Výlet Růžová - zde

Návštěva knihovny - zde

Dětský den - zde

Plavba lodí - zde

Čarodějnické učení - zde

Návštěva muzea - zde

Sázení osení - zde

Masopust - zde

Pečeme závin - zde

Hopsárium -zde

Vánoční besídka - zde

Čertovské učení - zde

Třídní schůzky - zde

Slavnost Slabikáře - zde

Indiánský den - zde

Svatomartinské rohlíčky - zde

Svatý Martin - zde

Modelujeme - zde

Halloweenské učení  - zde, zde

Výjezd 9 + 1 - zde,     9+ 1 - zde

Červená Karkulka - zde

Procvičujeme motoriku 2 - zde

Procvičování motoriky - zde

Návštěva ZOO - zde


Naše první setkání s deváťáky  - zde


Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 4. září 2023. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pátek 31. ledna 2024. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. 6. 2024.


Podzimní prázdniny - čt 26. října a  pá 27. října

Vánoční prázdniny  - pá 23. prosince - út 2. ledna

Pololetní prázdniny - pá 2. února

Jarní prázdniny - po 12. února - ne 18. února

Velikonoční prázdniny - čt 28. března

Hlavní prázdniny - 29. června -  1. září


M- zde, zde, zde, zde

ČJ - slovní druhy - zde

zde, zde, zde, zde, zde

Podstatná jména - zde, zde, zde

Násobilka 3 - zde

Násobilka 2 - zde,  zde, zde, zde, zde, zde

Prvouka - zde, zde, zde, zde, zde

Český jazyk - spodoba - párové souhlásky - zde

zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde

Český jazyk - měkké a tvrdé souhlásky - zde, zde, zde, zde,  zde, zde, zde, zde

Matematika do 100 - zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde

Slovní úlohy - zde

Procvičování u, ú, ů - zde, zde, zde, zde, zde


Dělení slov na konci řádku - zde


......................................... Pro marody..............................

26/4 M - pr.sešit 4/ celé, čj - opakování spodoby, nová látka dě, tě, ně - uč.82/3,4, čtení - libovolné

..........................................................................................

24/4 M - pr.sešit celá strana 3 + příklady, které jsem vám nafotila. Mezitím jsme ještě procvičovali násobilku a písemné sčítání

Čj diktát 80/8b, čtení - libovolné

............................................................................................

23/4 M - naučit násobilku 2, Ps - 24 říkanka, Čj uč. str. 80/10 napsat do sešitu. Prvouka  str.52 celé, 53 celé

-......................................................................................

17.4. Opakování párových souhlásek. Pracovali jsme ve skupinách. Marodi - uč. 74 ústně
M - procvičování násobků, uč.2/1, sloupeček č.58

Čt - papír, vy si vyberte něco jiného

Aj - psali test, naučit na příště

......................................................................................

16.4. M - procvičování násobků 2, výroba tabulky pro násobilku. M uč.nový díl - str. 1 celé, str.2/2

Čj - diktát - 80/8 psali jsme do sešitu, Písanka - 20- říkanka _ Jarní + str.21

Čj - uč. 78/4 ústně

Prv - 52/1

...............................................................................................


5.4. Čj - upevňování párových souhlásek. V odkazu naleznete velké množství cvičení na procvičování. Zde

M - sesšit - str.57/3,4 + dále práce na tabletech slovní úlohy, viz. slovní úlohy v odkazu výše.

Písanka - str. 16 celé, 17/ horních 5 vět

Víkendové čtení - DÚ papír - Z pohádky do pohádky

................................................................................................

3.4. - 4.4. Čj - opakování y/i po měkkých a tvrdých souhláskách, uč. - str.72/2,3,4 + cv.5 písemně.

M - 56 celé, 57/1,2 + sloupeček č.53,54

Psaní - str.15 celé

.............................................................................................

2.4. Pro marody - M - celá str.54,55 + sloupečky (papír č.52), Prv - celá str.55, Čj - čtení papír, Písanka str. - 14

...............................................................................................


20.3, DÚ - písanka str.6, opis říkanky aktovka, libovolné čtení. Kdo nestihl dopracuje M str.52.

Pokud chcete procvičovat s dětmi současné učivo, nahoře jsou odkazy k procvičení - spodoba

Marodi - Čj/ 72/4 procvičit ústně, M-51-52 vše.

.........................................................................................

19.3. Začali jsme probírat souhlásky uvnitř a na konci slov. Učebnice 69-70. Vyvození slov příbuzných.

M - opakujeme a upevňujeme hodiny, M - s.47 celé, 48, 50/1,2,3 + + a - do 100

Prv - téma Jaro - s.49 celé, 51 celé, jarní rostliny

DÚ - ČJ - Přepis vět do sešitu, čtení (papír)

..............................................................................................

5.3. Úkoly pro marody - Prv - 46/3, 47/2, 47/1 - opakování, 48/3,4

ČJ - stále opakujeme a procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky, 65/2 napsat do sešitu

M - máme vše do str.37 + 38/2,3,4

Písanka - s.35,36

.......................................................................................................


15.1.  M - 13/3,4, Čj - papír-cv.2

10.1. M sloupeček č.73, Čj papír - vypsat dlouhé samohlásky

..............................................................................................

8.1. DÚ - čtení papír - Jak Vochomůrka vynalezl sněhovou kouli + zakroužkovaná slova rozdělit tužkou na slabiky

M - str.3/3, 6/3

.............................................................................................13.12.  DÚ - M- 52/3,4,5 - děti přinesou až v pátek

Čt - libovolné

.................................................................................................

12.12. Čtení libovolné

8.12. DÚ na víkend - čtení libovolné

V pondělí máme poslední bruslení.

Marodi - Čj uč. - 41 celé, ústně

M - 48-49 celé, písanka - str.23 celé

...............................................................................................

7.12.  DÚ - M- 45/4,5 + libovolné čtení

Marodi - opakování slov souznačných, protikladných, nadřazených a podřazených. Můžete využít odkazů výše.

M - celá str.45, 46

.................................................................................................

4.12. Úkoly - prvouka str.23, m- sloupeček 67

Marodi - slova nadřazená, podřazená - výklad, M - 42-43, Prv - 24 celé, 25-1,2

30.11.  M - 40/3, čtení libovolné

Marodi - M - dú + 41/1,2. Český jazyk - slova souznačná odkaz zde.  můžete udělat ústně, pokud máte tiskárnu, vytisknout a pracovat dle instrukcí. My pracovali ve dvojicích a slova s obrázky lepili.

............................................................................................

29.11. Písanka - 21, Čítanka - 44-45, M - 39/2

Marodi - písanka - celá 21, M - celá 39 + 40, Čj - uč.slova souznačná str.38 - celé ústně

...........................................................................................

24.11. DÚ - čtení ve čtenáři - 25/5,7,8, Písanka str.20

 Marodi - písanka s.19 celé

M - 36 celé, 38 celé, Čj uč.37/celé  (ústně)

..........................................................................................

22.11. M - 35/1,2. Čtení - libovolné

Děti dostaly list týkající se tripartitních třídních schůzek. List prosím s dětmi společně vyplňte (můžete vyplnit samozřejmě vše vy) a obratem po dětech poslat zpět. Děkuji

20.11. Písanka - str.18 - 5 řádků

.........................................................................................

15.11. Čtení každý den - libovolná kniha. Opakovat M a Čj. Děti čekají čtvrtletní práce. Okruh učiva níže.

Čj - abeceda, opis, přepis vět a slov, určování počtů slabik, druhy vět, abeceda

M-  číselná řada 0 - 20, + a - s rozkladem do 20, + a - do 20 s přechodem, slovní úlohy

.........................................................................................

9.11. Dnes pouze čtení (básnička). Zítra challenge (dobrovolný). Malovaný obličej

7.11. Jsem čtenář - str.21/8, M - 31/3

6.11. Čtenář - 20/2,3

1.11. Čtení - papír, ČJ sešit - napsat 4 věty. Děti mají úkol vlepený z druhé strany sešitu. Dnes jsme ve stejném sešitu psali diktát. Pokud tam mají děti udělat opravu, napište opravu s nimi. Slova na opravu mají předepsaná. Zkontrolujte to s nimi, aby si nezafixovaly špatný zápis. 

............................................................................................


31.10. DÚ - papír, mají vloženo v úkoláčku, M - řetězec

Zítra bude čtenářská dílna, zítra knihu s sebou.

...........................................................................................


20.10. DÚ - čtenář 16/1 +a, 16/2

Marodi -  M - str.24,procvičování + - do 20,  + čtení

............................................................................................

18.10. DÚ- uč. ČJ - 23/2. Napsat první dvě věty do sešitu. Úkol děti odevzdají až v pátek

13.10. Dú na víkend - Čtenář - 12/4 - zadání u tohoto úkolu je pozměněno. Děti mají za úkol zkratkou zapsat, o jakou větu se jedná. R - rozkazovací, O - oznamovací, T - tázací, 13/6. V žákovské jsou dva testíky z M. U jednoho jsou jen výsledky, kdy diktuji příklady a děti zapisují jen výsledky. U druhého je počítání s rozkladem. Někteří měli výsledky dobře, ale totálně špatně rozklad. Nezdá se to, ale rozklad je pro další počítání důležitý.

Pyžamový den byl super. Děti si nakonec udělaly bunkry a někteří v nich "nocovali" skoro celý den. :-) Foto vloženo.

V pondělí bruslení. S sebou věci na bruslení, 20 Kč

................................................................................................

11.10. Čt - papír, M - 21/1,2

Dnes jsme pracovali s větami. Úkolem dětí bylo správně sestavit návod na výrobu draka. Pracovalo se ve dvojicích. Foto v odkazech. Také jsme měli první čtenářskou dílnu. Dětem se líbilo, jen to bylo moc krátké:-) 

Foto bruslení, čtenářská + draci v albech


Marodi - ČJ uč. 19/1, M- 20 + DÚ, Aj - abeceda, čt- svá kniha

...............................................................................................

10.10. M -papír, psát i s rozkladem, Čt - libovolné

Zítra přinést svou vlastní knihu na čtenářskou dílnu.

Marodi: M- vše do str.19, Čj - uč. 19/2, 20/3, 20/4. Čtenář - 9 celá strana. Prvoukja - str.10 vše

...........................................................................................


2.10. DÚ Čt - jsem čtenář 10/2,3,4. Ps - str.9 poslední 2 řádky. Odpovědět na otázky. Prv - 7/4

Zítra bude malý testík z PRV. Sourn celé kapitoly.

Marodi - procvičování abecedy. Čj - uč13/4, 14/4 - vyluštit hádanky a slova seřadit podle abecedy.

M - str.13 celé, Prv (Oskar) - str. 6, 7/2,3,4

........................................................................................

25.9. V matematice nás čeká sčítání s přechodem přes 10 pomocí rozkladu. Jelikož někteří nezvládají doteď rozklad, posílám návod, jak budeme počítat. Tento postup je pro děti jednodušší, než si počty osvojí. Doporučuji s dětmi počty procvičovat. 

Odkaz na video - zde

Procvičování - zde      nespočet odkazů k procvičování


Pokud vám bude dítě chybět, napište, připravím pro vás úkoly, které si můžete vyzvednout na recepci. 

.......................................................................................................

Den s pohádkou - zde

Dnes jsme měli tématický den zaměřený na pohádku O Červené Karkulce. Text jsme si několikrát četli, vytvářeli pohádkovou osnovu, zahráli si kvíz, sudoku, počítali jsme, zdramatizovali pohádku v malých skupinkách a začali tvořit pátračku ( identikit vlka). :-). 

19.9. DÚ - učebnice čj - přečíst 8/1, kdo by chtěl slyšet, jak vaše dítě zvládá roli vypravěče, můžete mu klidně dát cvičení pod tím.

...............................................................................................

12.9. Čt - 3/10,11. Písanka str. 3.

V pracovním sešitě Jsem čtenář 1, najdete na zadní straně 53-56 metodické poznámky, kde je moc hezky rozepsáno - Jak číst nahlas, jak číst  s důrazem, jak číst šeptem.....Napsáno a zdůrazněno, že dítě se naučí číst tím, že bude číst. Jak jednoduché :-)  Stejné je to i s matematikou. Naučím se počítat tím, že si budu počítat. Jak se říká...Opakování je matka moudrosti.

.............................................................................................

7.9.

První dny v lavici - zde

Děti mají dnes již úkol ze čtení. Jsem čtenář 2/3,4, nezapomeňte se podepsat. Také nalinkujte notýsek (úkoláček). Vzorným maminkám děkujeme, máte od nás v notýsku vzkaz :-) V aktovkách mají děti nové pracovní sešity, učebnici Čítanky (žlutá). Zítra dostanou ještě učebnici českého jazyka. Pracovní sešit z Čj letos nemáme.

Těm, kteří donesli kapesníky, ručník, pytlík na bačkory a dotazník moc děkuji. Ostatní mohou nosit do konce týdne.

...............................................................................................

 Milé děti, vážení rodiče,

léto nám uteklo mezi prsty. Věřím, že jste si řádně odpočinuli a společnými silami vyrazíme indiánským skokem do 2. třídy.

Jak  již v úvodu zaznělo, letošní téma budou indiáni. Čekají nás různé hry, soutěže, skupinové práce na toto téma. Doufám, že druhou třídou proběhneme svižně a bez obtíží jako praví indiání. :-)

Začínáme 4.9.2023 - budeme ve třídě od 8.00 - 8.45

5.9. budou třídnické práce a výuka bude do 11.40.

Více info děti obdrží na informačním lístku první den školy.