Třída 5.C

Fotky z Kytlic jsou již vloženy.

1.6. - 3.6.2022 výjezd Kytlice. Částku prosím uhraďte do 13.5.2022

Spaní ve škole

9.12. sraz v 18. hod před školou. Veškeré info jsem opět dětem dala. Pokud bude spát a lístek jste posílali minulý týden, tak mi již neodevzdávejte. Jen nově příchozí prosím o doplnění přihlášky.

Vesmír - tématický den

10.12. máme tématický den Vesmír. Donést encyklopedie, vytištěné informace apod. Kdo bude spát ve škole, musí donést již ve čtvrtek.

Vánoční besídka

22.12. Vánoční besídka. Prozatím platí toto datum. Vzhledem k epidemiologické situaci, bude besídka bez rodičů. Veškeré info o dárečcích a organizaci děti dostanou.Organizace školního roku 2021/2022

Podzimní prázdniny - 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022.

Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny - 14.3. - 20.3. 2022

Školní řád školy - zde

3.5.

Nezapomeňte, že do 12.5.2022 máte možnost se přihlásit do výukových programů. V odkazu naleznete prezentaci i přihlášku. Zde


30.3. V rámci procvičování přídavných jmen jsme vytvářeli jídelní lístek. Fotky vloženy.

V pondělí 14.2. budeme mít Valentýnský výukový den. Děti mohou přijít v něčem červeném či růžovém. Záleží na jejich fantazii.

Také mohou svému kamarádovi či kamarádce napsat valentýnku, kterou mohou odnést do Školního klubu, kde je připravená valentýnská schránka.
22.12. bude výuka do 11:40 hodin

7.12. K adventu se pojí i různé adventní úkoly. My máme ve třídě nejen překvapení v podobě sladkosti a dárečku, ale také všichni odpovídáme na úkoly, které nám visí na vánočním stromku. Dnes jsme psali SMS (vážnou či zábavnou) o narození Ježíška, která byla adresovaná Třem králům. Zde vkládám ukázky. Moc jsme se nasmáli a pobavili. Hlavně, když jsme dané jednotky a míry vysvětlovali a převáděli do reálu.

SMS - zde

3.12. Vánoční prohlídka zámku byla velice zdařilá. Děti se seznámily s vánočními zvyky a tradice, které tehdy panovaly na zámku. Pouštění lodiček, věštění budoucnosti na příští rok, psaní vánočních pohlednic, příprava štědrovečerní tabule. Fotek je tentokrát poskrovnu, jelikož jsme interéry zámku nesměli fotit.

29.11. blíží se odevzdání čtenářského listu. Termín odevzdání 1.12. Týká se všech. Marodi mohou ofotit a poslat mailem či whatsappem.

23.11. Odkaz na procvičování převodů jednotek. zde

Procvičování zdvojených souhlásek - zde


Čekají nás čtvrtletní práce.

18.11. Český jazyk

Okruhy – vyjm. slova, koncovky podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem, základní stavební dvojice, slovní druhy, zdvojené souhlásky, slovesa – určování -osoba, číslo, čas, podstatná jména – určování pád, číslo, rod a vzor.


19.11. Matematika

Okruhy – násobilka, zlomky, sčítání a odčítání do milionu, písemné dělení a násobení, rovnice, zaokrouhlování, slovní úlohy, rýsování kolmic, rovnoběžek, vzájemná poloha přímek, kružnice, úhel


Hezké video a hra - zde

Odkaz na třídní schůzky - zde

16.9. Marodi, zítra máme geometrii, tak se podívejte na toto video. zde, zde

Prostuduj učebnice str.2, zkus odpovědět na cvičení 2/1

.................................................................

15.9. Vložila jsem fotky z dnešní výuky. Téma houby.

16.9. se konají třídní schůzky od 16 hod. Třída 5.C - přízemí, číslo dveří 15.

Od pondělí 13.9. dojde ke změně rozvrhu. Děti budou mít nový rozvrh nalepený v notýsku.

Od 6.9. výuka dle rozvrhu.

Děti si přinesou různé fotografie, obrázky, pohledy z prázdnin. Je důležité, aby věděly, kde byly, jak se město jmenovalo, popřípadě kemp. Budeme hledat na mapě a zapisovat.

Fotografie mi také můžete poslat na mail. Přeji hezký víkend

Výlet Praha- zde

Jump park - zde

Výjezd Kytlice - zde

Den naruby - zde

Jídelní lístek - zde

Masopust - zde

Valentýnský den - zde

Vánoční besídka - zde

Spaní ve škole - zde

Vánoční prohlídka zámku - zde

Halloweenské učení - zde

Karel IV. - zde

Houby - zdePrázdninové vzpomínky - zdePiknik - zde


Míchané nápoje - zde

Výlet Staré Splavy - zde

Návštěva ZOO - zde

Ledová krása - zde

Vánoční besídka -zde

Vánoční focení - zde

Odjezd do Bradavic - zde

1.den ve 4.třídě - zde

Foto - konec 3.třídy - zde

Vážíme, měříme, pokusy - zde

Spaní ve škole + bruslení - zde

Badatelská prvouka - zde

Svatý Martin - zde

Strašidelné učení - zde

Bruslení - zde

Skok do 3. třídy - zde

Podzimní vycházka - zde

Den s pohádkou - zde

Ježek na dlani - zde

Na palubě- zde

Skok do 2.třídy - zde