Třída 5. C

Výlet Praha- zde

Jump park - zde

Výjezd Kytlice - zde

Den naruby - zde

Jídelní lístek - zde

Masopust - zde

Valentýnský den - zde

Vánoční besídka - zde

Spaní ve škole - zde

Vánoční prohlídka zámku - zde

Halloweenské učení - zde

Karel IV. - zde

Houby - zde

Prázdninové vzpomínky - zde

Piknik - zde

Míchané nápoje - zde

Výlet Staré Splavy - zde

Návštěva ZOO - zde

Ledová krása - zde

Vánoční besídka -zde

Vánoční focení - zde

Odjezd do Bradavic - zde

1.den ve 4.třídě - zde

Foto - konec 3.třídy - zde

Vážíme, měříme, pokusy - zde

Spaní ve škole + bruslení - zde

Badatelská prvouka - zde

Svatý Martin - zde

Strašidelné učení - zde

Bruslení - zde

Skok do 3. třídy - zde

Podzimní vycházka - zde

Den s pohádkou - zde

Ježek na dlani - zde

Na palubě- zde

Skok do 2.třídy - zde